Mikroproduktion

De senaste åren har intresset för egen elproduktion, så kallad mikroproduktion, ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt att i små anläggningar producera sin egen el. Denna utveckling tycker vi är toppen! Småskalig elproduktion ser vi som ännu ett sätt att bidra till att Växjö lever upp till visionen om Europas grönaste stad.

Definition av mikroproduktion

Mikroproduktion sker i en anläggning med ett säkringsabonnemang på högst 63 A och en effekt på max 43,5 kW, under förutsättning att anläggningen tar ut mer el än vad den matar in på elnätet under ett kalenderår.

Så fungerar det

Med hjälp av din produktionskälla producerar du din egen el. I de fall din produktion inte räcker för din elanvändning köper du den resterade el som du behöver av ett elhandelsföretag. Om du producerar mer el än vad du använder finns det möjlighet att sälja överskottselen till ett elhandelsföretag och du får även ersättning från oss som nätbolag.

All anslutning av elproduktion ska anmälas till oss.