Informationsträff om förändrad prismodell

Välkommen på informationsträff där vi informerar om elnätsavgiften 2023.

Anmälan informationsträff

När: Torsdagen 8 december, kl 08.00-09.00
Var: Videum (Lokal Celsius), Framtidsvägen 14, Växjö
Sista anmälningsdag: 5 december.

Vi bjuder på kaffe/te och fralla.

Bakgrund till nya prismodellen

Växjö Energi Elnät inför från och med 1 januari 2023 en ny prismodell med en rörlig överföringsavgift som har en direkt koppling till elmarknadspriset. Detta beror på en allt större variation på elhandelspriset och att det periodvis är mycket högt. De ökade kostnaderna har i sin tur inneburit en betydande påfrestning på elnätsbolagen som är stora användare av el för att driva näten. Det ökade elhandelspriset påverkar samtliga aktörer, både lokal-, region- och stamnät, där slutanvändaren av el får vara med och betala för hela transportkostnaden.

Prisförändringarna kommer att påverka kunder olika och berör både privat- och företags- kunder. För effektkunder, varav merparten är företagskunder, kommer elöverförings- avgiften variera timme för timme. För säkringskunder, varav merparten är privatkunder, införs rörlig överföringsavgift som varierar varje månad. När tekniken tillåter kommer även säkringskunderna få timbaserad prissättning.