Teleborg och Söder - flera gator

Tidpunkt: 2024-04-02 - 2024-07-01

Under perioden kommer grävarbete utföras vid några cykelvägar och villagator i Teleborg och Söder för att utföra underhållsarbete på vårt fjärrvärmenät. Vår entreprenör Mark & Miljö i Ljungby AB utför arbetet.

Arbetet påbörjades i april. Området vi gräver vid just nu är:
• Trädvägen
• Löparvägen

Under arbetet kommer framkomligheteten vara begränsad för gående, cyklister och bilister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning och att ta det försiktigt i området.

Det kan komma att bli planerade avbrott för fjärrvärme för boende i närheten, berörda kunder kommer då få information i god tid innan avstängningen.
På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen.

Vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjlight och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.