Åtgärdat: Akut reparation Rottne

Tidpunkt: 2016-04-04 09:30 - 2016-04-04 15:00

Följande adresser berörs av arbetet:
Rottne

Åtgärdat: Reparationen är nu slutförd och avbrottet är över.

Vi kommer att utföra en akut reparation på en fjärrvärmeledning i Rottne. Reparationen kommer att innebära en störning i fjärrvärmeleveransen.