Viktiga händelser under 2020

Häng med på några av våra viktigaste händelser under 2020.

 • 1

  Modernisering av datacenter

  Som ett led i arbetet att minska klimatpåverkan moderniserar Wexnet sitt äldsta datacenter i syfte att öka energieffektiviteten. Bland annat har man installerat solceller på taket som vid full drift står för hälften av den eleffekt som behövs i datacentret. Vidare har befintlig kyllösning bytts ut till fjärrkyla där även värme från datacentret kommer att återanvändas i nätet. Åtgärderna kommer leda till en halvering av energianvändningen samt ökad driftsäkerhet. Läs mer om datacentrets modernisering

 • 2

  Fjärrvärmen i Växjö fyller 50 år

  Den 4 november var det 50 år sedan den första fjärrvärmen levererades i Växjö. Innan dess hade de flesta villor och fastigheter i staden sina egna värmekällor, ofta eldade med ved eller olja. Första kunden att ansluta sig till det nya fjärrvärmenätet, år 1970, blev Växjöbostäder och kvarteret Vävaren 1 på stadsdelen Öster. Snart följde tusentals villor och fastigheter efter, vilket har inneburit många positiva effekter både i närmiljön och för klimatet. Läs mer om fjärrvärmens historia i Växjö

 • 3

  Vårt vindkraftverk tas i drift

  Under året har vårt vindkraftverk på Häjsberget och södra Länsmansberget i värmländska Sunne kommun tagits i drift. Vindkraftssatsningen görs tillsammans med Tekniska Verken i Linköping och har byggts av Bixia Byggvind.

 • 4

  Växjö Energi blir leverantör till Svenska kraftnäts störningsreserv

  I samarbete med Bixia är Växjö Energi, tillsammans med Vattenfall och Fortum, numera en del av Sveriges viktiga elreserv. Det innebär att Sandviksverket när det behövs ska leverera 5 MW för att balansera och stabilisera Sveriges elnät. Uppdraget sträcker sig från 1 juni 2020 till 31 maj 2021. Läs mer om uppdraget till Svenska kraftnäts störningsreserv

 • 5

  Ny rökgaskondensor på Sandviksverket

  Under året har vi byggt en ny rökgaskondensor till Sandvik 3 för att kunna ta till vara på restenergin i rökgaserna som bildas i fjärrvärmeverket. Med rökgaskondensorn kommer vi kunna utvinna ytterligare drygt 20–25 megawatt ur bränslet, sekundära energiråvaror från närliggande trävaruindustrier och skogsbruk – en fin regional symbios.

 • 6

  Växjö Energi levererar solcellsanläggning till Petri Fastigheter

  I juni påbörjades monteringen av Storgatans första solcellsanläggning. Det handlar om 78 solpaneler på en yta av 133 kvadratmeter på taket av fastigheten Klostret 9 i centrala Växjö. Beställaren är Petri Fastigheter och Växjö Energi står för leveransen. Solcellsanläggningen beräknas ge en produktion om cirka 23 000 kWh per år. Läs mer om Petri Fastigheters solcellsanläggning

 • 7

  Elverket vinner byggnadspriset 2020

  Vår ombyggda och moderniserade transformatorstation Elverket vid Vattentorget i Växjö vann årets byggnadspris. Priset utses varje år av byggnadsnämnden i Växjö till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. Läs mer om Elverket

 • 8

  Smart sensornät i Tingsryd

  Tingsryds kommun och Wexnet satsar tillsammans på smart sensornät i kommunen. Det innebär att Tingsryd blir en av de första landsbygdskommunerna i Sverige med en beräknad täckning av smart sensornät på över 80 procent. Med hjälp av smarta sensorer kan man till exempel styra gatubelysningen i kommunen, hålla koll på vattennivåer, livbojar och badtemperaturer. Läs mer om Smart sensornät i Tingsryds kommun på Wexnets webbplats

 • 9

  Koldioxidinfångning nästa steg i värdekedjan

  I september fattade vi ett inriktningsbeslut att när förutsättningarna ges satsa på en anläggning för koldioxidinfångning, så kallad BECCS. Genom att fånga in koldioxid ur rökgaserna från vår förnybara el- och värmeproduktion, komprimera den till flytande form och transportera koldioxiden till säkra underjordiska bergsformationer där den sakta mineraliseras, kan vi skapa minusutsläpp till atmosfären. Tekniken bidrar alltså till att minska koldioxiden i atmosfären och därmed motverka klimatkrisen. En brett sammansatt statlig utredning, 2020:4. Vägen till en klimatpositiv framtid, pekar på koldioxidinfångning och negativa utsläpp (BECCS) som ett av de mest kostnadseffektiva sätten att helt undanröja negativ klimatpåverkan till 2045, som det svenska målet är satt till. Läs mer om vår BECCS-satsning