Tillsammans gör vi skillnad

Vi kan nu bokföra ett kalenderår med 100 procent förnybar produktion i Växjö Energi. Jag är oerhört stolt över att vi tillsammans med våra kunder klarar av att göra det på ett stabilt och tillfredsställande sätt med en varsam resurshushållning, och det som det första fossilfria energi- och kommunikationsföretaget i landet.

Lagom till 2020 års början skrevs ett nytt kapitel i Växjö Energis historia. All fjärrvärme, fjärrkyla och el produceras sedan dess av förnybara, sekundära energiråvaror från de småländska skogarna. Det betyder att vi levererar 100 procent förnybar kraft, återvunnet från rester och spill från närliggande trävaruindustri och skogsbruk, ända in i vardagsrummen hos Växjöborna.

En vinterdag i Växjö skulle vi kunna tvätta luften på cirka 1 000 ton koldioxid, och bidra till att sänka nivån på växthusgaser i atmosfären.

Det känns fantastiskt kul och viktigt. Minst lika roligt är det att konstatera att vi byggt en stabil värdekedja som är effektiv och hållbar över tid. Tillsammans med våra kunder tränger vi undan annan sämre energiproduktion och undviker utsläpp på runt 150 000 ton fossil koldioxid årligen, avhängigt vädret under året. Samtidigt återför vi nyttig aska med mineraler och näringsämnen till skog och mark. Växjös kraftvärme bidrar också till att balansera landets energisystem. Trafikverkets expertgrupp ASEK bedömer det samhällsekonomiska värdet av att använda Växjös fjärrvärme i stället för elbaserade värmepumpsalternativ till närmare 1 miljard kronor, bara för år 2020. Fantastiskt! Ju fler som väljer fjärrvärme, desto mer förnybar el kan vi producera.

Negativa utsläpp nästa

Att skapa lösningar som påverkar klimatet positivt känns naturligtvis bra i magen. 2020 var det varmaste året hittills i Sverige och ett av de varmaste åren globalt. Ska vi uppnå en klimatneutral värld behöver vi tvätta atmosfären från redan gjorda utsläpp. Vi har därför fattat ett inriktningsbeslut om att satsa på koldioxidinfångning. En vinterdag i Växjö skulle vi kunna tvätta luften på cirka 1 000 ton koldioxid, och bidra till att sänka nivån på växthusgaser i atmosfären. Med vår fossilfria plattform både vill och kan vi åstadkomma negativa utsläpp, och flera näringsidkare har redan uttryckt intresse att bidra. Det är en samhällsinvestering och de förslag till finansiering som samhället nu föreslår behöver snabbt beslutas. Vi är redo att skrida till verket.

Trots pågående pandemi lyckades vi genomföra framåtriktade investeringar och stabila leveranser av el, värme, kyla och fiber.

Stabila leveranser och framåtriktade investeringar

Våra produkter och tjänster utgör kärnan i flera viktiga samhällsfunktioner, inte minst ett oroligt år som 2020. För våra kunder är det viktigt med tillförlitliga och trygga leveranser av dessa samhällsnyttor. Trots pågående pandemi lyckades vi genomföra framåtriktade investeringar och stabila leveranser av el, värme, kyla och fiber. Vi kan också summera ytterligare ett år i ekonomisk balans.

Under rådande pandemi har många behövt arbeta eller studera på distans. Allt fler digitala inslag utvecklas i många olika tjänster och i framtida samhällsservice. Därför är det glädjande att vi i Wexnets verksamhetsområde nu lever upp till det nationella bredbandsmålet om 95 procent bredbandstäckning på minst 100 Mbit/s år 2020. Till år 2025 ska 98 procent av hushållen ha tillgång till säkert bredband med tio gånger högre kapacitet, 1 000 Mbit/s. Detta är redan idag verklighet i Lessebo kommun. Vi är på god väg även i Växjö, Tingsryd och Alvesta och jobbar koncentrerat med att utveckla kommunikationslösningar som lever upp till kundernas behov.

Spännande projekt 2020

Tillsammans med Tingsryds kommun har Wexnet satsat på smart sensornät i hela kommunen. Med hjälp av smarta sensorer går det att kostnadseffektivt hålla önskad koll på en mängd olika saker.

Under våren byggde vi vår första egna stora solcellsanläggning. Vi levererade också vår första solcellsanläggning till en stor fastighetsägare i Växjö. Här har vi landat i en affärsmodell där vi skapar värde för kunden.

Vi har varit med i en förstudie som undersöker potentialen för att producera hållbart bioflygbränsle. Det kan bli en framgångsfaktor för den regionala flygplatsen, och därmed för Växjöregionen i stort. Under 2020 tog vi i drift ett av Sveriges största landbaserade vindkraftverk, 4,2 MW och 200 meter högt. En satsning som görs både för att vi räknar med förräntning på insatsen, och för att vi vill vara med och driva utvecklingen inom förnybar energi.

Viktig förändringskraft

Med en 100 procent fossilfri verksamhet ser vi stora möjligheter att fortsätta bidra till en ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling i Växjöregionen. Vill vi lämna en hållbar planet till framtida generationer är det dags att lägga i en ännu högre växel. Med oss på resan har vi alla Växjö Energis medarbetare, kunder, ägare och samarbetspartners – vilken förändringskraft! Jag ser fram emot vårt gemensamma arbete för en hållbar vardag och ett bättre klimat i framtiden.

Erik Tellgren
Vd, Växjö Energi