Fossilfritt

Vårt mål har länge varit att vår verksamhet ska vara fossilfri 2020. Efter många års målinriktat arbete är vi i mål. Dessutom, oss veterligen, som det första fossilfria energi- och kommunikationsföretaget i landet (enligt Greenhouse Gas Protocol, Scope 1).

I december 2019 eldades det sista torvlasset och all fjärrvärme, kyla och el har under 2020 producerats med förnybart bränsle. Det vill säga grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo. Den fossilfria verksamheten innefattar inte bara fossilfri produktion i alla produktionsanläggningar, det innefattar hela vår verksamhet. Till exempel är vår fordonspark fossilbränslefri, med allt ifrån servicebilar och lastmaskiner ända ner till lövblåsen.

Växjö kommuns övergripande mål är att bli en fossilbränslefri kommun år 2030. Att vi nu, sedan december 2019, kan erbjuda förnybar fjärrvärme och fjärrkyla är avgörande för att det målet ska kunna nås.

Utsläpp av fossil koldioxid

ton CO2

 

 

Utmaningar framåt

Ett viktigt steg i arbetet mot en mer fossilfri vardag är att påverka och hjälpa våra leverantörers omställning till fossilbränslefritt. Målet är att hela vår försörjningskedja ska vara fossilbränslefri senast år 2030. Som ett led i detta arbete har vi under 2020 satt upp en HVO-tankstation på Sandviksverket och erbjuder våra bränsleleverantörer och askomhändertagare att tanka HVO hos oss.

Utsläppsrätter

Växjö Energi omfattas av lagen om handel med utsläppsrätter genom våra produktionsanläggningar Sandviksverket, Teleborg och Täljstenen. 2020 tilldelades vi 38 200 utsläppsrätter varav noll förbrukades, eftersom vår produktion är 100 procent fossilbränslefri.