Beställ fastprisavtal

Mot ett tillägg på 60 kronor/MWh inklusive moms, utifrån grundprislistan, garanteras du ett fast pris på fjärrvärme i tre år. Både energipriset och den fasta avgiften låses till den nivå som gäller när avtalet träder i kraft.

Avtalet ska vara oss tillhanda minst en vecka före månadsskifte och träder då i kraft vid närmaste månadsskifte efter avtalets ankomst till oss.

Beställ fast pris på fjärrvärme i tre år

Avtalet tecknas mellan Växjö Energi AB och: 

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund och kommer att behandlas av personal på Växjö Energi. Uppgifterna används även för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig som kund. De personuppgifter vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Godkännande