Driftsäkerhetsavtal

Med vårt driftsäkerhetsavtal ser vi till att du får ut det bästa möjliga av din fjärrvärmecentral – idag och i framtiden.

Detta ingår:

Förebyggande servicebesök vart tredje år

För att se till att din central är så effektiv som möjligt och kontrollera att du inte köper onödigt mycket energi, gör vi vart tredje år ett förebyggande servicebesök där en värmetekniker kontrollerar och justerar alla viktiga delar i din anläggning. Teknikern svarar gärna på dina eventuella frågor. Vi tar kontakt med dig och bokar in en tid för besök ungefär vart tredje år. 

Felavhjälpning utan extra kostnad

Om det skulle uppstå fel på din anläggning kan du kontakta oss, vi finns tillgänglig dygnet runt. Akuta fel, som större läckage och utebliven värme vintertid, åtgärdas så snart som möjligt. Övriga fel avhjälps inom två arbetsdagar. Arbete och allt material som kan behöva bytas ingår i avtalet. Byte av fjärrvärmecentral ingår dock inte.

Mer information om felanmälan kan du läsa här

Statistik – håll koll på din energianvändning

På Mina sidor kan du följa din energianvändning per dag. Det ger dig en bra överblick över både el- och fjärrvärmeanvändningen.

Pris för driftsäkerhetsavtal: 100 kr/mån

Beställ driftsäkerhetsavtal

Beställ ett driftsäkerhetsavtal till din villa i formuläret nedan. När vi fått in anmälan kontaktar vi dig med en bekräftelse och bokar en tid för hembesök.

Observera att om din fjärrvärmecentral är äldre än 5 år måste den först besiktigas innan avtalet träder i kraft (se avtalet punkt 1.5). Besiktningen kostar 1 200 kr. Alternativt har du möjlighet att teckna ett driftsäkerhetsavtal med 24 månaders bindningstid och få en kostnadsfri besiktning.

Villaägarna kampanj

Just nu får du som medlem i Villaägarna fri besiktning av din fjärrvärmecentral när du tecknar ett driftsäkerhetsavtal med 24 månaders bindningstid. Fyll i ditt medlemsnummer när du gör din beställning nedan. 

Driftsäkerhetsavtal med avtalsvillkor

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Avtalet tecknas mellan Växjö Energi AB och: 

Pris: Enligt gällande prislista, se veab.se

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund och kommer att behandlas av personal på Växjö Energi. Uppgifterna används även för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig som kund. De personuppgifter vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Godkännande