Nya elnätspriser 2022

Sverige ställer om till en hållbar och förnybar energianvändning – där elnäten har en betydande och avgörande roll. För att vi ska kunna ge alla en trygg och säker tillgång till el behöver vi bygga ut och modernisera elnätet. Från den 1 januari 2022 kommer vi därför att höja din elnätsavgift för att klara av våra åtaganden.

Därför höjer vi elnätsavgiften

Den första maj 2020 sänkte vi elnätspriserna kraftigt i samband med Coronapandemin. Priserna bedöms nu kunna återställas i takt med att samhället mer och mer återgår till ett normalläge. 

Osäkerheten på elmarknaden med rekordhöga priser på el i Sverige och i Europa påverkar också elnätsavgiften för samtliga aktörer i och med de förluster som uppstår. En förlust som särskilt visar sig i elprisområde 4, där vi finns.

Vårt lokalnät i Växjö får el från regionnätet, som i sin tur får el från det rikstäckande stamnätet. Justeringen av elnätspriset blir därför en direkt konsekvens av höjningar av stamnäts- och regionnätsavgifter som överförs till oss i lokalnätet och vidare till dig som kund genom den nätavgift du betalar till Växjö Energi.

Framtidssäker satsning

För att hänga med i utvecklingen måste vi investera i näten, därför genomför vi en stor satsning på att utveckla elnätet för framtiden. Vi bygger ut infrastruktur till nya områden och ett växande Växjö innebär också ökat tryck på ett fungerande elnät med kapacitet som motsvarar Växjöbornas behov. 

Vi arbetar även för en fortsatt hög leveranssäkerhet och för att göra nätet smartare för dagens och morgondagens digitala samhälle.

Vad innebär höjningen?

För en typisk lägenhetskund blir det en kostnadsökning på 13 kronor i månaden. För en villaägare höjs avgiften med 13–53 kronor i månaden, beroende på uppvärmningsform.

Så blir din nya avgift

Nätavgift för säkringskunder från 1 januari 2022 i pdf-format

Dina elkostnader

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Elen du använder
    Kostnad för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Transport till din bostad
    Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Skatter och avgifter
    Kostnad för skatter och avgifter till staten. Betalas till elnätsföretaget om ni inte själva är skattskyldiga.

Källa: Energiföretagen

Nationella nätavgifter

I Nils Holgersson-undersökningen presenteras elnätsbolags taxor för elnätsavgifter. Under 2021 låg Växjö på plats 49 bland landets 290 kommuner.

När vi tvingas höja vår elnätsavgift så kan det upplevas som att vi gör en större ökning än det faktiskt är. Det beror på att vi har så låg avgift att även en liten höjning i kronor och ören ser stor ut när man omvandlar den till procent.