Vi använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies

Sandviksverket

Sandviksverket är vår biobränslebaserade produktionsanläggning för kraftvärme. Kraftvärmeproduktionen är väldigt energieffektiv eftersom den samtidigt genererar både värme och el. Vid annan elproduktion tas inte värmen, som alltid genereras, tillvara. Det är därför kraftvärme är så smart!

I Sandviksverket produceras fjärrvärme och el i flera olika enheter. Råvaran består till största delen av träflis, bark och spån samt avverkningsrester som grenar och toppar. Detta har bidragit till att koldioxidutsläppen från fossila bränslen i Växjö kommun har minskat med 54 procent per invånare sedan 1993.

Vår produktion fördelar sig på cirka en tredjedel el och två tredjedelar värme. Värmen kommer våra fjärrvärmekunder till del och elen säljs till elmarknaden (inte till slutkund). Vår elproduktion motsvarar drygt hälften av elanvändningen i Växjö.

Med den nyaste anläggningen Sandvik 3 produceras ännu mer hållbar fjärrvärme och el än tidigare vilket gör att vi ytterligare bidrar till att uppfylla Växjö kommuns mål om ett fossilbränslefritt Växjö och visionen om Europas grönaste stad. Efter förbränning av biobränslet återförs dessutom aska till skogen vilket minskar försurningen i naturen. Med detta slutna kretslopp bidrar Växjö Energi till ett hållbart samhälle och en renare miljö både lokalt och globalt, något som inte bara gynnar Växjö utan hela vår jord.

Fördelar med Sandviksverket

  • Med hjälp av våra biobränslebaserade huvudanläggningar bidrar vi till en bättre miljö och ett hållbart samhälle.
  • Vi bidrar till att minska de globala utsläppen av växthusgaser.
  • Vi bidrar till att uppfylla Växjö kommuns mål om ett fossilbränslefritt Växjö och visionen om Europas grönaste stad.
  • Kraftvärme har den stora fördelen att el och värme produceras samtidigt.

Fjärrkyla

Fjärrkyla bygger på samma smarta idé som fjärrvärme – att det är bättre att låta en effektiv, miljöanpassad anläggning göra jobbet istället för att ha många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat.

Kyla kan produceras med hjälp av flera olika tekniker. I Sandviksverket producerar vi fjärrkyla genom en så kallad absorptionskylprocess, men vi kommer även att använda andra metoder då det behövs. Är du intresserad, läs mer om att skaffa fjärrkyla här.