Vi använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies

Miljövärdering

Nedan hittar du miljövärden för vår fjärrvärme och fjärrkyla år 2016.

Vi kan glädjande nog se att Sandvik 3 har medfört en minskning av fossila bränslen. Siffran var redan år 2015 låg i Växjö, på 2 % men nu har vi nått ända ner till 0,6 %. En bra bit på vägen och bättre kan vi, nästa år väntar vi oss ännu bättre resultat efter justeringar och de ständiga förbättringar vi gör i fjärrvärmeproduktionen.

Vi är stolta och glada över att produktionen i Braås, Ingelstad och Rottne redan är helt fossilbränslefria och helt förnybara!

Vill du jämföra med tidigare år hittar du rapporter från 2009 här

Primärenergifaktor

Primärenergi avser de naturresurser som används i hela kedjan fram till vår slutkonsumtion. Träd, sol, vatten, vind, kol och olja är primärenergi när de används för att göra el, värme eller kyla med mera. För att få fram primärenergifaktorn undersöker man hur mycket energi som gått åt vid utvinning, transporter, omvandling med mera.

Att analysera primärenergianvändningen ger en helhetsbild av hur effektivt en verksamhet hushållar med jordens resurser för att tillgodose behovet av energi. Ju lägre siffra desto bättre. Läs vårt primärenergibokslut här.

Så redovisas miljövärdena

Svensk Fjärrvärme har tillsammans med Värmemarknadskommittén enats om hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme. Det betyder att kunder och boende kan känna sig trygga med att de värden som redovisas har tagits fram på ett bra och gemensamt sätt.

Värmemarknadskommittén består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme.