Vi använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies

Miljö

Vårt första klimatbokslut visade att vi, tillsammans med våra kunder, minskade koldioxidutsläppen lika mycket som om alla kommuninvånare i Växjö skulle avstå från att köra bil i nästan 1,5 år! Visst är det helt otroligt? Och detta var till och med innan vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk Sandvik 3 var byggt.

Vi är stolta över att ligga långt fram med vårt arbete för en hållbar miljö. Vår energiproduktion är baserad på förnybara biobränslen från de småländska skogarna. Detta har bidragit till att utsläppen från fossila bränslen i Växjö kommun har minskat med 54 % per invånare sedan 1993. Idag producerar vi el, fjärrvärme och fjärrkyla i vårt kraftvärmeverk.

Med vår nyaste anläggning Sandvik 3 producerar vi ännu mer hållbar fjärrvärme och el vilket gör att vi i högsta grad bidrar till att uppfylla Växjö kommuns mål om ett fossilbränslefritt Växjö och visionen om Europas grönaste stad. Efter förbränning av biobränslet återför vi dessutom aska till skogen för att återföra näringsämnen. Med detta slutna kretslopp bidrar vi till ett hållbart samhälle och en renare miljö både lokalt och globalt, något som inte bara gynnar Växjö utan hela vår jord.

Genom att all värme kan produceras på ett enda ställe ersätts tusentals värmepannor och skorstenar med Sandviksverkets moderna och effektiva pannanläggningar.

Vi är miljöcertifierade och uppfyller kraven i ISO 14001. I standarden ingår att hela tiden arbeta med ständiga förbättringar. Detta innebär att vi varje år ser över och förfinar våra miljömål.

Läs Växjö Energis miljöpolicy här.