Växjö Energi i korthet

Växjö Energi – en del av din vardag

Vision
Att vara regionens självklara infrastrukturaktör.

Affärsidé
Med initiativrikedom skapar vi prisvärda och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra kunder. Med engagerade medarbetare ger vi branschens bästa service.

Kundlöfte
En del av din vardag – och en annorlunda hållbar framtid

Vårt uppdrag
Att skapa hållbar utveckling i Växjöregionen och affärsmässig samhällsnytta.

 

Växjö Energi i siffror under 2021

1,014mdkr

omsättning

218mkr

investeringar

199mkr

resultat

 

 

Energiproduktion 2021

Vår energiproduktion på Sandviksverket i Växjö och i våra närvärmeverk i Ingelstad, Braås och Rottne. 

GWh

Energi

GWh

 


Hållbar utveckling för samhället

Vi arbetar målmedvetet för att utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt. Som kund ska du vara trygg med att vi gör vårt bästa för att ta ansvar, och genom att använda våra produkter är du med och bidrar till en hållbar utveckling.

Vårt bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2021 motsvarar...

2,2år

alla invånare i kommunen avstod från att shoppa

540st

fotbollsplaner täckta med solcellspaneler

2år

alla invånare i kommunen avstod från att köra bil

 

 

Fjärrvärmens klimatpåverkan

Klimatpåverkan för Växjö Energis fjärrvärme för 2021. Värdet visar en enskild kunds klimatpåverkan från användningen av fjärrvärme.

kg CO2/MWh fjärrvärme

 

 

Vi tror på kraften tillsammans

Vårt viktiga uppdrag är att göra din vardag ljusare, varmare och mer uppkopplad. Bakom kulisserna jobbar vi varje timma på dygnet med att få samhället att rulla som det ska. Men vi jobbar också för en större sak – ett hållbart Växjö. Genom att vara kund hos Växjö Energi är du med och bidrar till en annorlunda, ännu grönare framtid.

Vi tror på kraften tillsammans

Vårt viktiga uppdrag är att göra din vardag ljusare, varmare och mer uppkopplad. Bakom kulisserna jobbar vi varje timma på dygnet med att få samhället att rulla som det ska. Men vi jobbar också för en större sak – ett hållbart Växjö. Genom att vara kund hos Växjö Energi är du med och bidrar till en annorlunda, ännu grönare framtid.

Medarbetare hos oss

Vi arbetar för respekt för människans lika värde. Vi strävar efter att vara en arbetsplats med en blandning av kvinnor och män med olika kompetens, bakgrund, nationalitet, religion, kultur och ålder. Vi tolererar inga former av diskriminering eller kränkande särbehandling. Under 2021 var vi 223 medarbetare. 

%

 

Elnät

32706st

privata anläggningar

4688st

företagsanläggningar

481st

nyanslutningar

145,6mil

nedgrävd ledning

 

Fjärrvärme

7760st

privata anläggningar

1542st

företagsanläggningar

77st

nyanslutningar

45,4mil

distributionsledning

 

Wexnet

38236st

privata anläggningar

2300st

företagsanläggningar

2681st

nyanslutningar

415mil

fiberlängd

 

 

Driftsäkerhet

 Vi har ett stort ansvar att säkerställa driftsäkerheten nu och i framtiden. Vi arbetar kontinuerligt för att optimera investeringar, drift och underhåll för att hålla nere avbrottstiderna till ett minimum hos våra kunder för elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband. För att säkerställa en hög tillgänglighet behöver vi investera i våra el- och fjärrvärmenät samt i våra produktionsoch distributionsanläggningar så att vi även klarar att möta framtida behov.

Driftsäkerhet 2021

%

Produkt

%

 

 

Resurseffektivitet

Vårt mål är att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Det gör vi bland annat genom att minska antalet kemikalier och att effektivisera vår vattenförbrukning.

Antalet kemikalier

Vi har under 2021 minskat antalet klassade kemikalier med 6 %.

st

År

st

 

 

Läs mer om hur vi arbetar för en hållbar utveckling i samhället