Miljöpolicy

Växjö Energi ska, genom att erbjuda kvalitets- och miljöanpassade produkter inom energi- och bredbandsområdet, vara regionens självklara infrastrukturaktör med branschens bästa service. Vi strävar efter att vara ledande inom Växjö kommuns miljöarbete genom att ständigt förbättra vår verksamhet och att förebygga föroreningar.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för ett fossilbränslefritt
Växjö – Europas Grönaste stad. Att följa miljölagar och andra krav är en
självklarhet i vår verksamhet. Genom ständig utveckling skapar vi en grund
för en bättre framtid.

Miljöarbetet ska genomsyra hela organisationen och vara en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vi arbetar för ett hållbart samhälle genom att:

  • Optimera vår resurs- och energianvändning.
  • Begränsa våra utsläpp till luft, mark och vatten.
  • Väga in miljöfrågor vid alla typer av beslut.
  • Hjälpa våra kunder att göra klimat- och miljösmarta val.
  • Öka våra medarbetares kunskap, engagemang och delaktighet i miljöfrågor