Projektet READY

Vi deltar i projektet READY, som är ett femårigt EU-finansierat projekt tillsammans med partners i Växjö, Århus, Paris, Wien och Kaunas.

Syftet är att testa innovativa lösningar, renovera lägenheter, kontor och lokaler så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften. Övriga deltagare är Århus kommun i Danmark och Kaunas i Litauen.

Förväntade besparingar och energieffektiviseringar

  • Besparing av energi för uppvärmning: ca 50-53 %
  • Besparing av energi för vitvaror: ca 28 %
  • Minskning av CO2-utsläpp: ca 15 %
  • Energieffektivisering i fjärrvärme- och fjärrkylanäten

Detta är en viktig del i arbetet för ett fossilbränslefritt Växjö.

På projektets hemsida smart-city-ready.eu hittar du ytterligare information

Konferens Energismart stad

Den 27 maj 2020 erbjuder Växjö kommun ett webbinarium i fyra fristående delar. Webbinarierna presenterar hur Växjö i samverkan med olika parter, har testat innovativa åtgärder för att bli en energismart stad. Välkommen att delta i ett, två eller alla. Inspiration för fastighetsbolag, stadsnätsägare, energibolag och kommuner. 

Inbjudan från Växjö Energi.

Klicka här för mer information och anmälan.

Tidigare aktiviteter

I slutet av maj 2019 anordnades Energikontor Sydost en internationell konferens med deltagare från hela Europa. Syftet var att visa upp resultaten i projektet och sprida kunskapen internationellt. Här kan du läsa mer om konferensen.

 

      

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no ENER/FP7/609127/READY