Förnybar energi till skolbarn i Afrika

1,2 miljarder människor i världen har ingen tillgång till el i sitt hem. Att inte ha tillgång till elektricitet är ofta kopplat till fattigdom eftersom en stor del av hushållets resurser går till bränsle till ljus och matlagning. Bränslen som ofta är sämre för miljön och hälsan, som till exempel fotogen, trä och kol.

GIVEWATTS är en organisation som köper in solenergilampor till afrikanska länder som är drabbade av fattigdom. Att kunna prestera i skolan skapar möjligheter för högre utbildning och minskad fattigdom. Lamporna ska i huvudsak underlätta för barn och ungdomars studier eftersom de då får möjlighet att läsa sina läxor när det är mörkt om kvällarna. 

I flera år har Växjö Energi skänkt en julgåva på 10.000 kronor till GIVEWATTS, som bidragit till att fler skolbarn kan läsa läxorna med hjälp av förnybar energi.