Bioenergistipendium till doktorand vid Linnéuniversitetet

Växjö Energi delar ut 2017 års Bioenergistipendium på 15 000 kronor till Sylvia Haus. Hon får stipendiet för sina studier inom bioenergi som doktorand vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Sylvia Haus studerar klimatnyttan vid användning av skogsråvara i olika bioenergisystem och som byggnadsmaterial. För att kunna analysera hur man gör dessa avvägningar på effektivast sätt har man utvecklat ramverk med olika beräkningsmodeller. Arbetet syftar även till att utvärdera olika markanvändningsstrategier i skogs- och jordbruket och hur man bäst använder råvaran för att öka klimatnyttan.

- Mina resultat kommer ge beslutsfattare en kunskapsbas som sannolikt kommer utmynna i rekommendationer för markanvändningen i Sverige och hur vi ur ett klimatperspektiv bäst använder råvara som produceras i skogen, säger Sylvia Haus.

Bioenergistipendiet inrättades 1999 med syftet att belöna hittills utfört arbete samt att uppmuntra till fortsatta och fördjupade studier inom områden som syftar till att utveckla och sprida användningen av biobränslen för den svenska energiförsörjningen.

- Vi på Växjö Energi är väldigt glada över att kunna dela ut årets Bioenergistipendium till Sylvia Haus. Hennes avhandlingsarbete visar att skogen gör en stor klimatnytta som kan bli större genom att använda sig mer av det som redan finns i skogen och genom att använda det på ett smart sätt. Detta är viktiga pusselbitar för att omvandla Sverige till ett uthålligt samhälle som är baserat på förnybara biobaserade råvaror, säger Charlotta Jönsson, affärsområdeschef Kraft och värme.