Vi genomför just nu en kundundersökning

Under mitten av september till och med oktober deltar vi i årets branschmätning för kundnöjdhet inom energibranschen som genomförs av Svenskt Kvalitetsindex. Som kund kan du därför bli uppringd och tillfrågad om du vill ställa upp på en intervju. Undersökningen genomförs av PFM Research och de kommer ringa från telefonnumret 0730-221095. Telefonintervjuerna kompletteras även med en enkät via e-post, en så kallad mixmetod.

Om du hör till en av dem som blir kontaktad vill vi uppmuntra dig till att delta i undersökningen. Svenskt Kvalitetsindex gör varje år olika branschmätningar för att mäta kundnöjdheten, varav en inom energibranschen. Genom att delta i mätningen får vi viktig information om hur våra kunder upplever oss som leverantör och hur vi kan bli ännu bättre.  

Blir du inte kontaktad men har tankar och funderingar är du alltid välkommen att hjälpa oss bli bättre.

Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex gör varje år olika branschmätningar för att mäta kundnöjdheten, varav en inom energibranschen. Genom att delta i mätningen får vi viktig information om hur våra kunder upplever oss som leverantör och hur vi kan bli ännu bättre.