Försiktighetsåtgärder på grund av coronaviruset

Då vi levererar samhällsviktiga tjänster till invånarna på de orter vi är verksamma i måste vi kunna leverera våra tjänster dygnet runt. Under rådande omständigheter med spridningen av coronaviruset som har stor påverkan på samhället jobbar vi på Växjö Energi på som vanligt för att se till att du har en trygg vardag med el, värme och bredband, dygnet runt, året om.

Vi värnar om våra medarbetare och om dig som kund. Därför har vi beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att minimera smittrisken av coronaviruset.

 • Behöver du komma i kontakt med oss? Fundera över om din fråga eller fundering går att ta via telefon eller e-post i första hand. På så sätt är genomströmningen i vår reception minimerad och vi minskar risken för smittspridning. Om du behöver besöka oss på plats vill vi att du anmäler ditt besök i förväg via telefon.
 • Nödvändiga externa möten genomförs huvudsakligen digitalt eller via telefon.
 • Internt har vi tydliga riktlinjer kring handhygien, kraftiga begränsningar för tjänsteresor och besök och uppmanar alla medarbetare att stanna hemma vid minsta symptom som kan innebära smittosamma sjukdomar. Vi ställer även in planerade evenemang och kundträffar och går igenom beredskapsplaner.

Vår riskbedömning och rekommendationer bygger på ett nära samarbete med Växjö kommun, myndigheters information och behovet av att säkerställa våra leveranser till dig som kund. Vi följer rekommendationerna från våra myndigheter och arbetar kontinuerligt med att utvärdera och hantera risker som kan uppstå och uppdaterar våra åtgärder och information därefter.

Under de här omständigheterna jobbar vi på Växjö Energi på som vanligt för att se till att du har en trygg vardag med el, värme och bredband.

Besök hos våra kunder

Även under pandemin är vi en del av din vardag. När det gäller besök hos våra kunder så innebär det vissa förändringar för att alla ska känna sig trygga. Nedanstående gäller så klart både våra egna medarbetare och av oss anlitade entreprenörer.

 • Våra medarbetare är bara i tjänst om de är friska, och har varit utan sjukdomssymptom i minst 48 timmar.
 • Våra medarbetare spritar händerna innan och efter besöket hos dig. Vi hälsar inte genom att ta i hand, samt håller alltid minst två meters avstånd.
 • Våra medarbetare kontrollerar med dig att ingen i hushållet är sjuk, eller uppvisar symptom. Då avbryts besöket och en ny tid kommer att skickas ut för ett besök vid ett senare tillfälle.
 • Under besöket arbetar vår medarbetare själv i utrymmet, samt undviker att röra sig i andra delar av fastigheten. Om detta önskemål inte följs, avbryter vi besöket.
 • Önskar du att vi använder munskydd under besöket, meddela oss så använder vi det.

Omboka om du har symptom eller tillhör riskgrupp

Vi ber dig att boka om tiden om:

 • Du, eller någon annan i hushållet har förkylnings- eller influensasymptom
 • Du tillhör en riskgrupp
 • Du är 70 år eller äldre

Ombokningen gör du genom att kontakta vår kundservice. Gäller besöket ett elmätarbyte som genomförs av Växjö Mätteknik kontaktar du dem direkt på telefon 0470-462 00.

Vi finns här fortsatt dygnet runt och året om, men vi finns här på ett mer säkert sätt för både kund och medarbetare.