Försiktighetsåtgärder på grund av coronaviruset

Då vi levererar samhällsviktiga tjänster till invånarna på de orter vi är verksamma i måste vi kunna leverera våra tjänster dygnet runt. Under pandemin jobbar vi på Växjö Energi på som vanligt för att se till att du har en trygg vardag med el, värme och bredband, dygnet runt, året om.

Även om många restriktioner som införts under pandemin nu tagits bort fortsätter vi värna om våra medarbetare och om dig som kund. Därför fortsätter vi med tydliga riktlinjer kring handhygien och uppmanar alla medarbetare att stanna hemma vid minsta symptom som kan innebära smittosamma sjukdomar.

Vår riskbedömning och rekommendation bygger på ett nära samarbete med Växjö kommun, myndigheters information och behovet av att säkerställa våra leveranser till dig som kund. Vi följer rekommendationerna från våra myndigheter och arbetar kontinuerligt med att utvärdera och hantera risker som kan uppstå och uppdaterar våra åtgärder och information därefter.

Under de här omständigheterna jobbar vi på Växjö Energi på som vanligt för att se till att du har en trygg vardag med el, värme och bredband.

Besök hos våra kunder

Även under pandemin är vi en del av din vardag. När det gäller besök hos våra kunder så innebär det vissa förändringar för att alla ska känna sig trygga. Nedanstående gäller så klart både våra egna medarbetare och av oss anlitade entreprenörer.

  • Våra medarbetare är bara i tjänst om de är friska.
  • Våra medarbetare spritar händerna innan och efter besöket hos dig. Vi hälsar inte genom att ta i hand, samt är noga med att hålla avstånd.
  • Våra medarbetare kontrollerar med dig att ingen i hushållet är sjuk, eller uppvisar symptom. Då avbryts besöket och en ny tid kommer att skickas ut för ett besök vid ett senare tillfälle.
  • Önskar du att vi använder munskydd under besöket, meddela oss så använder vi det.
  • Informationsbesök, där du som nyinflyttad får en introduktion i hur du sköter din fjärrvärmecentral, genomförs digitalt.

Omboka om du har symptom

Vi ber dig att boka om tiden om du, eller någon annan i hushållet har förkylnings- eller influensasymptom.

Ombokningen gör du genom att kontakta vår kundservice. Gäller besöket ett elmätarbyte som genomförs av Växjö Mätteknik kontaktar du dem direkt på telefon 0470-462 00.

Vi finns här fortsatt dygnet runt och året om, men vi finns här på ett mer säkert sätt för både kund och medarbetare.