Fjärrvärmeanslutning företag

Här kan du läsa om hur det går till att ansluta din fastighet till fjärrvärme. Längst ner på sidan kan du fylla i en intresseanmälan för fjärrvärmeanslutning.

Såhär går det till att ansluta din fastighet till fjärrvärme:

  1. Lämna en intresseanmälan i intresseanmälan längst ner på sidan. Vi undersöker då om vi har möjlighet att ansluta din fastighet och vi kontaktar sedan dig.
  2. Vi besöker er och vi kommer tillsammans överens om hur ledningarna ska dras och vilka aktörer som ska utföra vad för att ansluta fastigheten, både på utsidan och insidan. Efter besöket kontaktar vi dig med en offert.
  3. Gör din beställning av fjärrvärmeanslutningen. Med fjärrvärmeanslutning får du fjärrvärmen framdragen in till din fastighet och ledningen avslutas med två servisventiler. Servitut ska erhållas om sådant krävs. I fjärrvärmeanslutningen ingår markarbeten (om inget annat avtalats). Servisventilerna som ägs och monteras av Växjö Energi får endast manövreras av personal från Växjö Energi AB. Läs mer i  den tekniska beskrivningen för näringsfastigheter.
  4. Grävning sker och fjärrvärmerören placeras i marken och indragning av ledning sker till din fastighet. Efter arbetet återställs marken. 
  5. Installation av fjärrvärmecentral. Vi kan erbjuda dig totalentreprenad, där vi utför den invändiga installationen av fjärrvärmecentralen. Installation av fjärrvärmecentral offereras separat där möjligheten finns att beställa fjärrvärmecentral och installation, samt om du önskar några tillval. Beställningen sker enligt separat offertunderlag i steg 3.

    Du väljer själv om du vill anlita oss eller en extern VVS-installatör för installationen. Det är viktigt att VVS-installatören är godkänd av oss och att arbetet som utförs på primärsidan genomförs av svets-  alternativt lödlicenserad personal. Läs mer om lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler.

  6. Installationen av mätare. Vi kommer till din fastighet och sätter mätaren på plats.
  7.  Vi gör en slutkontroll för att kontrollera säkerhet och anslutning.

Intresseanmälan fjärrvärmeanslutning företag

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende och kommer att behandlas av personal på Växjö Energi. Uppgifterna används även för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig som kund. De personuppgifter vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.