Frukostmöte inför prisjustering 2022

Välkommen på frukostmöte där vi informerar om prisjusteringen för elnät år 2022 och vad det innebär.

Avsikten är att justera priserna för säkrings- och effektkunderna den första januari 2022. Justeringarna i elnätspriset kommer att påverka våra kunder olika beroende på uttagsmönster, både vad gäller överföring och effekt. Den första maj 2020 sänkte vi elnätspriserna kraftigt i samband med Coronapandemin. Priserna bedöms nu kunna återställas i takt med att samhället mer och mer återgår till ett normalläge.

Osäkerheten på elmarknaden med rekordhöga priser på el både i Sverige och i Europa påverkar också elnätspriset 2022. Samtidigt ökar kravet på leveranssäkerhet i nätet, inte minst med tanke på den ökade digitaliseringen och vi gör stora satsningar på att utveckla elnätet för framtiden - för att hänga med i utvecklingen måste vi investera i näten. På mötet berättar vi mer.

När: Torsdagen den 9 december klockan 08.00- 09.00
Var: PM & Vänner, Västergatan 10, Växjö

Anmäl dig till frukostmötet

Vi vill ha din anmälan senast den 26 november.

Vid frågor, kontakta kundcenter på telefon 0470-70 33 33.