Växjö Energi satte upp laddstolpe hos Småländska Bränslen

Växjö Energi har ett ansvar och en vilja att bidra till ett hållbart samhälle på flera olika sätt. Därför är vi engagerade i elbilsfrågor genom att se till att laddstolpar finns tillgänliga, vilket är en av flera förutsättningar för att öka antalet elbilar i Växjö. Det finns idag ett flertal laddstolpar uppsatta och en av dem finns hos Småländska Bränslen.

Småländska Bränslen är ett företag med syfte att erbjuda de bästa alternativa drivmedel som finns till fordon. Företaget har tillsammans med Preem en mack på Hammerdalsvägen i Växjö och just nu erbjuder man etanol, laddning av el, biogas och talloljebaserad diesel (Evolution Diesel) men tankstället är förberett för att kunna hantera ytterligare ett framtida bränsle om och när detta kommer.

Varför alternativa bränslen?

Vd för Småländska Bränslen och den intilliggande bilfirman Hermi Bil är Stefan Hermansson vars intresse för alternativa bränslen tog fart i början av 2000-talet. Kring 2010, då det inte fanns något tankställe för biogas i Växjö togs kontakt med Växjö kommun och efter löfte att få möjlighet att köpa biogas från kommunen beslöt Stefan att starta en biogasmack och Småländska Bränslen som företag växte fram. Efter några år med enbart biogasfokus kom indikationer från tillverkarna av Ford och Toyota att elbilar och laddhybrider är det som kommer att gälla i framtiden vad gäller att ställa om fordonsflottan till alternativa bränslen. Dels av miljöskäl och dels av ekonomiska skäl. Detta gjorde att det för Småländska Bränslen blev intressant att även kunna erbjuda el via laddstolpe, dvs el som ett alternativt drivmedel, och därför togs kontakt med Växjö Energi.

Samarbetet fungerade utmärkt och snart hade Veab satt upp en 16 Ampers laddstolpe hos oss som jag sedan köpte loss

Samarbete med Växjö Energi

– Vi tog kontakt med marknadschefen på Växjö Energi och undrade om de ville inleda ett samarbete kring att sätta upp en laddstolpe och de var väldigt positiva till detta och hela vårt koncept angående att erbjuda alternativa bränslen. Samarbetet fungerade utmärkt och snart hade Veab satt upp en 16 Ampers laddstolpe hos oss som jag sedan köpte loss, säger Stefan Hermansson, vd på Småländska Bränslen.

– Det finns ett jättestort behov av laddstolpar som ett av flera incitament för att öka antalet elbilar ute hos kunder. Därför är det bra och viktigt att aktörer som exempelvis Veab går före och är delaktiga i projektet att ställa om fordonsparken från bensin till alternativa drivmedel, säger Stefan.

Förutsättningar för fler elbilar

Det finns inte så många elbilar, uppskattningsvis ett fyrtiotal i Kronobergs län, och Småländska Bränslen upplever att det behövs mer information kring elbilar för att påverka utvecklingen så att fler köper dem. Företaget ser också, förutom informationsbehovet, följande punkter som avgörande för att få folk att skaffa fler elbilar:

  • Få folk att provköra en elbil för att radera fördomar.
  • Politiska beslut, t ex subventioner i inköpspris eller andra favörer som t ex att elbilar får köra i bussfilerna eller parkera gratis i stan.
  • Se till att det finns laddmöjligheter dvs laddstolpar på naturliga ställen där bilen ändå står stilla. Laddstolpar behövs i hemmiljön, på arbetsplatsen och i offentliga miljöer.
  • Varje potentiell köpare måste ta ett aktivt beslut om man har råd. Om de som har råd börjar köpa elbilar kommer priserna att sjunka och fler kommer att kunna köpa dem.

– Alla vi som på något sätt är delaktiga i projektet att ställa om fordonsparken från bensin till alternativa drivmedel måste föregå med gott exempel. Därför har jag själv en elbil och jag och min familj har fått lära oss hur vi ska använda den på bästa sätt för att klara livspusslet. Beteendefrågan är mycket viktig och nu vet vi i vår familj hur det fungerar att leva med en elbil i vardagen. Jag hoppas att fler har möjlighet och vågar satsa på en elbil framöver, säger Stefan.

Småländska Bränslen ser Växjö Energi som en viktig infrastrukturbyggare genom att företaget sätter upp laddstolpar och tycker samarbetet fungerar bra.

– Jag ser gärna ett fortsatt arbete med Veab och har redan lite idéer och funderingar som jag skulle vilja utveckla tillsammans, avslutar Stefan.