Norra stationsområdet

Tidpunkt: 2017-12-02 - 2018-04-01

Tillsammans med Växjö kommun lägger vi markledningar i Norra Järnvägsgatan för fjärrvärme, fjärrkyla, fibernät, el, vatten och avlopp inför kommande byggnation på norra stationsområdet. Projektet pågår från 25 september till och med den 1 april 2018.  

Grävarbetet innebär en avstängning av fjärrvärmen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade via brev när avbrotten kommer att ske.

Arbetet är indelat i sex etapper och just nu pågår etapp fyra.Trafiken leds om via Linnégatan-Norra Esplanaden-Västra Esplanaden samt Västergatan-Norra Esplanaden-Linnégatan. Från och med 15 januari 2018 till och med 17 juni 2018 flyttas stadsbussarna från Växjö resecentrum till Kronobergsgatan och Sandgärdsgatan.

Mer information om var som görs på stationsområdet hittar du här på Växjö kommuns webbplats.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet kontakta projektledare Daniel Sjödén, telefon 0470-77 51 95 eller via e-post daniel.sjoden@veab.se